Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/financ13/domains/financieeladviesopmaat.nl/public_html/templates/jv_news_ii/jv_menus/jv.common.php on line 61
UWV en ZZP'ers
Get the Flash Player to see this player.

UWV en ZZP'ers

PDFAfdrukkenE-mailadres

Als u te maken heeft met UWV en u wilt een eigen bedrijf starten, als zelfstandige werken, als
freelancer werken of als franchisenemer, dan gelden er een aantal speciale regels.
Hieronder vindt u deze regels en een korte uitleg daarover.

Freelancer of zelfstandige
Als u zelfstandig of als freelancer wilt werken, dan zult u allereerst een verklaring van zelfstandigheid
(VAR) bij de Belastingdienst moeten aanvragen. Hierin staat dat u geen dienstbetrekking heeft. 
UWV en de Belastingdienst hebben samen criteria opgesteld, waarmee zij bepalen wanneer i
emand als zelfstandige wordt beschouwd. 

Starten vanuit een uitkering
De meeste WW, WAO, WAZ, of Wajong-gerechtigden die weer aan de slag willen, solliciteren naar een
baan. Uw eigen bedrijf starten is ook een goede manier om weer zelf in uw inkomen te voorzien.
Als u echter ingeschreven bent bij UWV dan gelden voor u enkele andere regels. Natuurlijk moet u een
goed idee hebben als uitgangspunt, zult u de financiering rond moeten krijgen et cetera.
Hieronder volgen regels die alleen van belang zijn voor starters die staan ingeschreven bij UWV.
Als u in het onderwijs of bij de overheid heeft gewerkt, en u krijgt als gevolg daarvan een bovenwettelijke
uitkering, dan gelden andere speciale regels. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via het UWV,
telefoon 0900-9294 (lokaal tarief).Ondernemersrisico's
De inkomensrisico's worden niet meer gedekt door de WAO, ZW en WW voor de uren dat u
ondernemer bent. U kunt zich bij particuliere verzekeraars verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.
U kunt zich niet verzekeren voor een WW uitkering.

Uw leeftijd of gezondheid kan tot gevolg hebben dat verzekeraars hoge premies berekenen of
bepaalde gezondheidsrisico's uitsluiten. Voor moeilijk verzekerbare ondernemers bestaat een
zogeheten vangnetverzekering. Via ZZP Nederland kunt u een aantrekkelijke inkomensverzekering
afsluiten. Een alternatief is dat u zich bij het UWV vrijwillig verzekerd tegen één of meerdere van
deze risico's. Zeker als u uw ondernemerschap ziet als tijdelijke 'baan' en hoopt op termijn weer in
loondienst aan de slag te kunnen, is dit verstandig. Een ex-WAO´er (WGA´er, Wajonger,
WAZ´er etc) die een eigen bedrijf start, moet zich zéér snel informeren over de mogelijkheden
om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Lukt dit namelijk NIET (door weigering van
verzekeraars), dan heeft een (voormalig) arbeidsongeschikt persoon binnen 4 weken nog de
kans zich wél via UWV te verzekeren voor dit risico. Daarna is het te laat. Informatie hierover
staat in de brochure ‘Vrijwillige verzekering ZW, WAO en WW', deze is af te halen bij UWV.
U kunt voor ondersteuning terecht bij de re-integratiebedrijven met wie het UWV afspraken
heeft gemaakt of bij een startersadviesbureau dat is gespecialiseerd in re-integratie richting
ondernemerschap. Om deze begeleiding te financieren kunt u een beroep doen op de IRO, de
individuele re-integratieovereenkomst. Re-integratiebedrijven en startersadviesbureaus krijgen bij
de IRO hun diensten pas volledig betaald als u bent gestart als ondernemer en (een deel van)
de uren die u kunt werken met uw bedrijf bezig bent. Aan u dus de uitdaging hen tijdens een
intakegesprek te overtuigen van uw ondernemerscapaciteiten en uw bedrijfsidee. Lukt dat,
dan helpen zij u bij de IRO-aanvraag en eventuele andere aanvragen en procedures.
De afdeling voorlichting van de regionale Kamer van Koophandel of het startersloket van uw
gemeente, kan u vertellen of er een startersadviesbureau in uw regio werkzaam is.
Kijk voor meer informatie over re-integratiebedrijven op www.borea.nl en www.rwi.nl

WW-uitkering voor, tijdens en na de start.
Het wordt voor WW-gerechtigden, na 1 juli 2006 aantrekkelijker om een eigen bedrijf te
starten. WW'ers die zelfstandig ondernemer willen worden behouden, na goedkeuring van
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), tot zes maanden na de start van
het bedrijf hun uitkering. Ook hoeven zij in die periode niet te solliciteren en mogen zij o
pdrachten binnenhalen en uitvoeren. Eventuele inkomsten worden voor 70 procent
verrekend met de uitkering.

Verder kunnen werkloze ambtenaren net als andere WW'ers zelf een plan maken om
weer aan werk te komen. Dit doen zij door het afsluiten van een individuele
re-integratieovereenkomst (IRO). Overheidswerkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de
re-integratie van hun werkloze (ex-)werknemers. Deze werkloze ambtenaren kunnen hun
voormalige werkgever vragen om zelf een plan te kunnen maken voor de terugkeer naar werk.
Ook kunnen zij zelf een re-integratiebedrijf kiezen. Deze mogelijkheid bestaat al voor gedeeltelijk
arbeidsgeschikte mensen en WW'ers die geen ambtenaar waren. De maatregel is bedoeld
voor overheidswerknemers die na 1 juli 2005 werkloos zijn geworden.

WW-uitkering tijdelijk stopgezet ivm een tijdelijke opdracht?
Bent u weer aan het werk gegaan en is uw WW-uitkering daarom stopgezet? En bent
u daarna binnen 26 weken opnieuw werkloos geworden? Dan loopt uw oude WW-uitkering
weer verder. Het oude uitkeringsbedrag blijft dan gelden. Ook als u in de tussentijd tegen
een lager salaris heeft gewerkt. Hoe lang u dan nog WW krijgt, hangt af van de voorgaande
periode dat u WW kreeg. De einddatum voor uw WW-uitkering schuift op met de periode die zit
tussen het stopzetten van uw WW-uitkering en het moment dat u opnieuw werkloos werd.
Bent u weer aan het werk gegaan en is uw WW-uitkering daarom stopgezet? En bent u daarna
binnen 26 weken opnieuw werkloos geworden? Dan loopt uw oude WW-uitkering weer verder.
Het oude uitkeringsbedrag blijft dan gelden. Ook als u in de tussentijd tegen een lager salaris
heeft gewerkt. Hoe lang u dan nog WW krijgt, hangt af van de voorgaande periode dat u
WW kreeg. De einddatum voor uw WW-uitkering schuift op met de periode die zit tussen het
stopzetten van uw WW-uitkering en het moment dat u opnieuw werkloos werd.
Meer informatie kunt u opvragen bij het UWV Werkplein: 0900-9294.

Zwanger en Zelfstandig
Vrouwelijke zelfstandigen hebben een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering
van minimaal zestien weken. De invoeringsdatum is 4 juni 2008. De hoogte van de uitkering uit
de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) hangt af van de inkomsten van de zelfstandige
in het jaar voor de uitkering wordt uitgekeerd. De uitkering bedraagt maximaal het wettelijk
minimumloon (€ 1406,70 per maand per 1 jan. 2010).
De belangrijkste reden om tot deze regeling te komen is de bescherming van moeder en kind. 
De nieuwe regeling vermindert de financiële noodzaak voor zelfstandigen om tijdens de zwangerschap
lange tijd door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen. De regeling geldt ook voor de
meewerkende echtgenoot van een zelfstandige. De wet wordt uitgevoerd door de UWV en
betaald uit de algemene middelen. (tekst ZEZ-regeling afkomstig van Ministerie SZW)

Aanvragen
U kunt de uitkering aanvragen bij het UWV met het formulier Aanvraag ZEZ-uitkering voor
zwangere zelfstandigen. Dat kan op twee manieren:
1. U kunt direct het formulier aanvragen op de site van het UWV
2. U kunt het formulier aanvragen bij de UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (lokaal tarief).

De uitkering is afhankelijk van het inkomen het jaar ervoor en bedraagt maximaal het bruto minimumloon.
Zelfstandigen betalen geen premie voor deze uitkering.

Bent u op dit moment zwanger, dan kunt u alvast de uitkering aanvragen bij het UWV.
De uitkering begint 4 tot 6 weken voor de dag dat u bent ‘uitgerekend’. U kunt de aanvraag indienen
tot uiterlijk 2 weken voor het moment dat de uitkering ingaat, dat wil zeggen 6 tot 8 weken voor
de vermoedelijke bevallingsdatum.