Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/financ13/domains/financieeladviesopmaat.nl/public_html/templates/jv_news_ii/jv_menus/jv.common.php on line 61
Stappenplan voor starters
Get the Flash Player to see this player.

Stappenplan voor starters

PDFAfdrukkenE-mailadres

Stappenplan

Een stappenplan is een goed begin als u voor uzelf wilt beginnen. Met een
stappenplan kunt u alles goed op een rijtje zetten. Hieronder bieden wij u een
aanzet voor zo'n stappenplan. Er wordt kort uitgelegd wat met elke stap wordt
bedoeld.1. Stappenplan: Oriëntatie/idee

Alles begint met een idee. In uw hoofd ontwikkelt zich dat razendsnel:
u bent waarschijnlijk binnen enkele jaren directeur van een goed lopend bedrijf.
In de praktijk gaat dit helaas niet zo snel en gemakkelijk. Het is dan ook een goed
idee om uw ideeën te bespreken met familie, vrienden en bekenden. Natuurlijk kunt
u ook een adviesbureau, dat zich richt op startende ondernemers, raadplegen.
Zij kunnen u ook helpen om uw ideeën om te zetten in concrete stappen.
Ga vooral niet overhaast van start. Wat nu een goed idee lijkt is dit over enkele
weken/maanden nog steeds. Dit brengt ons bij stap 2.

2. Stappenplan: Ondernemingsplan

Om uw idee te toetsen op haalbaarheid schrijft u een ondernemingsplan.
Dit plan schrijft u in eerste instantie voor uzelf om duidelijk te maken wat er allemaal
komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf. Met een ondernemingsplan is het
gemakkelijker om in een later stadium anderen ervan te overtuigen dat u een goed idee
heeft. Dit kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld uw financiering rond te krijgen. In een
ondernemingsplan komen de sterke en zwakke kanten van de ondernemer en de kansen
en bedreigingen van de onderneming aan het licht.

3. Stappenplan: Kamer van Koophandel en btw-nummer

Voordat u daadwerkelijk kunt beginnen zult u zich waarschijnlijk moeten inschrijven bij de
Kamer van Koophandel (KvK). Voor de inschrijving in het handelsregister dient u een geldig
legitimatiebewijs mee te nemen en een afschrift van uw privérekening of een uittreksel uit
het bevolkingsregister. Beide mogen niet ouder zijn dan een maand.

| inschrijven bij de Kamer van Koophandel |

Eenmanszaken kunnen bij hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) meteen
hun btw-identificatienummer meenemen. VOF's en CV's krijgen hem één week na hun
inschrijving bij de KvK vanzelf door de Belastingdienst toegezonden.

4. Stappenplan: Huisvesting

U zult natuurlijk ook een plaats nodig hebben waar u gaat werken. Dat kan thuis zijn,
of u gaat een pand huren of zelfs kopen. Waar u uiteindelijk ook voor kiest, u zult met een
aantal zaken rekening moeten houden. Welke eisen stelt u aan de ruimte? Wat is het
bestemmingsplan van die ruimte? Kunt u op die locatie eventueel uitbreiden?
Welke regels gelden voor uw bedrijfsruimte, valt u onder winkel- of horecaruimte of onder
kantoorruimte? Al deze zaken dienen goed te worden uitgezocht en doordacht voordat u
uiteindelijk uw keuze bepaalt.

5. Stappenplan: Kiezen van een rechtsvorm

Als u een bedrijf start, dan zult u een rechtsvorm moeten kiezen voor uw bedrijf. Bij de
keuze van een rechtsvorm spelen aspecten als kosten, fiscale en juridische gevolgen een
grote rol. Allereerst speelt mee of u alleen gaat werken of gaat samenwerken met anderen.
En wat brengen die anderen dan eventueel mee aan arbeid, goederen, goodwill of geld?
Als u alle aspecten op een rijtje zet, dan kunt u kiezen uit rechtsvormen zonder
rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, vof, CV, maatschap) en rechtsvormen met
rechtspersoonlijkheid (BV, NV, coöperatie, vereniging, stichting).

6. Stappenplan: Verzekeringen

Als ondernemer loopt u risico's. Die risico 's kunt u afdekken door u te verzekeren. U
moet zich natuurlijk persoonlijk verzekeren, maar ook voor uw bedrijf kan het handig zijn
om bedrijfsverzekeringen af te sluiten. Te denken valt aan verzekeringen voor ziekte en
arbeidsongeschiktheid, pensioen, glasschade, de inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,
transport, inkomstenderving, diefstal en ga zo maar door. Het is aan u om te beoordelen welke
verzekeringen u nodig acht. Als u uw financiering bij een bank heeft geregeld, dan kan deze eisen dat
u de verzekeringen bij hun afsluit. (Let op: deze koppelverkoop is nu verboden) Is dit niet het geval,
dan kunt u zich wenden tot onafhankelijke assurantieadviseurs. U kunt dan samen op zoek naar de
juiste en goedkoopste verzekeringen.

7. Stappenplan: Financiering

Om uw bedrijf te kunnen starten heeft u geld nodig. Er zijn vele manieren waarop u aan geld
kunt komen. Normaal gesproken zult u zelf een gedeelte van het startkapitaal moeten financieren.
Daarnaast kunt u terecht bij banken, familie, leveranciers of particuliere investeerders. Om geld
van deze personen of instanties los te krijgen zult u wel een goed onderbouwd financieel plan
moeten hebben. Zo'n plan is ook onderdeel van het ondernemingsplan.

8. Stappenplan: Personeel

Als u bij de start van uw bedrijf direct personeel in dienst moet nemen dan brengt dat
consequenties met zich mee. U zult allereerst goed personeel moeten vinden. U zult uw
personeel moeten aansturen en motiveren. Daarbij moet u werk uit handen kunnen geven.
Heeft u eenmaal goed personeel, dan zult u zich moeten melden bij uitvoeringsinstellingen om
kenbaar te maken dat u werkgever bent, met de daarbij behorende verplichtingen
(onder meer de inhoudingsplicht voor sociale verzekeringen). Daarnaast zult u per
werknemer jaarlijks moeten opgeven welke bedragen er zijn ingehouden en uitbetaald aan de
Belastingdienst. Ook kan de Arbeidsinspectie bij u langskomen om te kijken of u zich wel
aan de regels houdt.

9. Stappenplan: Administratie

U bent bij wet verplicht om een bedrijfsadministratie bij te houden en te bewaren.
Alle basisgegevens die u op papier of elektronisch vastlegt moet u zeven jaar bewaren.
Gegevens over onroerend goed moet u zelfs tien jaar bewaren. Uit uw administratie moet u
kunnen zien hoeveel btw u aan de Belastingdienst moet afdragen. Hiervoor moet u de facturen
die u uitschrijft en betaalt bijhouden, net als uw uitgaven en ontvangsten en het privégebruik van
goederen en diensten.